Adresa:

Vojvode Mišića 5, Niš

Radno vreme:

08:00 – 20:00 (Pon-Pet) 

08:00 – 15:00 Subota

Broj telefona:

(018)301-604

069/654-600

Novo u Raveni

UKLANJANJE POLIPA DIGESTIVNOG TRAKTA METODOM ELEKTRORESEKCIJE

Polipi su promene koje se sa površine sluzokože organa digestivnog trakta izdižu u lumen organa. U digestivnom traktu se otkrivaju u jednjaku, želucu, tankom i debelom crevu. Polipi prestavljaju prekancerozne promene za nastanak malignih tumora segmenata digestivnog trakta, posebno kada se radi o adenomima, žlezdanim benignim tumorima. Mogu biti veličine od nekoliko mm, pa do 5 i više cm. U osoba starijih od 50 godina polipi se dijagnostikuju u više od 40% ispitanika. Što je velilčina polipa veća, veči je i rizik nastanka malignog tumora. U debelom crevu većina malignih tumora, gotovo 95% nastaje na terenu prethodnih adenoma. Medjutim, samo 5% svih dijagnostikovanih, vidjenih polipa prerasta u karcinom. Na osnovu izgleda nije moguće pretpostaviti koji polip ima taj rizik, pa se zato svi polipi u digestivnom traktu uklanjaju endposkopskom metodom koja se naziva polipektomija. Patohistološkim pregledom celog uklonjenog polipa postavlja se definitivna dijagnoza i predlaže se interval kontrolnih kolonoskopija, obzirom da polipi mogu ponovo da izrastu na mestu uklanjanja ili da se pojave na drugom mestu. Velike svetske studije su pokazale da uklanjanje polipa debelog creva smanjuje učestalost kolorektalnih karcinoma i do 90% od očekivane. 

 

Endoskopska polipektomija je interventna procedura, kojom se u toku endoskopije, gastroskopije ili polipektomije mehanički uklanja polip uz pomoć dodatnih akscesorija i elektrohirurške jedinice. Ovom metodom se prekida karika u lancu od benignih tumora do potencijalnih karcinoma. Metoda je potpuno bezbolna. Priprema je identična kao i za endoskopski pregled. Bolesnici na antokoagulantnoj terapiji u dogovoru sa ordinirajućim kardiologom nekoliko dana pre procedure prekidaju sa unošenjem lekova, da bi nakon polipektomije u dogovoru sa kardiologom nastavili sa antikoagulantnom terapijiom. U pripremi za kolonoskopiju pacijent treba da ima uradjene anlize skrininga koagulacije i broja trombocita ne starije od 7 dana. Polipektomija kao i sve interventne procedure je praćena niskim rizikom od komplikacija, a to su perforacija i krvarenje.

prof. dr Aleksandar Nagorni

Gastroenterolog

Izuzetan stručnjak, koji je bogato iskustvo stekao je radom u Kliničkom Centru u Nišu – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, čiji je i direktor. Redovni je profesor na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Nišu. Autor je i koator preko 600 naučnih i stručnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Takodje je predsednik naučnog odbora Udruženja internista Srbije, član upravnog odbora UHCIBS i predsednik odbora u sklopu UGS (Udruženje gastroenterologa Srbije).


Pored redovnih gastroenteroloških pregleda i konsultacija, obavlja i

  • gastroskopiju sa i bez analgosedacije
  • kolonoskopiju sa i bez analgosedacije
  • kao i druge manje gastroenterološke intervencije, polipektomiju