Adresa:

Vojvode Mišića 5, Niš

Radno vreme:

08:00 – 20:00 (Pon-Pet) 

08:00 – 15:00 Subota

Broj telefona:

(018)301-604

069/654-600

Saveti našeg vrhunskog gastroenterologa

prof. dr Aleksandra Nagornog

Alarmni simptomi

 
  • Alarmni simptomi su indikatori mogućih organskih oboljenja i neophodno je da pacijenta pregleda gastroenterolog čim se isti uoče.

  • Alarmni simptomi su simptomi koji mogu ukazati na postojanje nekog organskog oboljenja. U njih spadaju: naglo nastala anemija usled krvavljenja iz digestivnog trakta (unutar 10 poslednjih dana), izraženi neželjeni gubitak telesne mase (> 5% unutar 10 dana), perzistentno povraćanje unutar 10 dana, otežano gutanje i postojanje palpabilne mase u trbuhu.

  • Pacijent treba da se javi i da bude pregledan od strane gastroenterologa istoga dana ako je u pitanju akutno gastrointestinalno krvavljenje, odnosno povračanje krvi ili sadržaja poput taloga od kafe, i/ili crna stolica nastale unutar jednoga dana, ili pojava svetlocrvene i tamnocrvene krvi u stolici ili preko stolice.

  • Ako je u pitanju nelagodnost u trbuhu sa hroničnim krvavljenjem, odnosno anemijom usled krvavljenja iz digestivnog trakta, izraženim i progresivnim neželjenim gubitkom telesne mase, perzistentnim povraćanjem, otežanim gutanjem i postojanjem palpabilne mase u trbuhu, pacijent mora biti pregledan od strane gastroenterologa unutar 2 nedelje.

prof. dr Aleksandar Nagorni

Gastroenterolog

Izuzetan stručnjak, koji je bogato iskustvo stekao je radom u Kliničkom Centru u Nišu – Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, čiji je i direktor. Redovni je profesor na katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Nišu. Autor je i koator preko 600 naučnih i stručnih radova u nacionalnim i međunarodnim časopisima. Takodje je predsednik naučnog odbora Udruženja internista Srbije, član upravnog odbora UHCIBS i predsednik odbora u sklopu UGS (Udruženje gastroenterologa Srbije).


Pored redovnih gastroenteroloških pregleda i konsultacija, obavlja i

  • gastroskopiju sa i bez analgosedacije
  • kolonoskopiju sa i bez analgosedacije
  • kao i druge manje gastroenterološke intervencije, polipektomiju